<

Konfidencialitātes politika

Mums ir svarīgi aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs apņemamies aizsargāt to personu privātumu, kuras apmeklē mūsu vietni un izmanto mūsu tiešsaistes rīkus. Šodienas konfeidedencialitātes politika (tālāk – politika) vēlamies informēt Jūs par datu datu vākšanas, apstrādes un izmatošanas kārtību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs piekrītat šai konfidencialitātes politikai, ja pārlūkojat vai izmantojat vietni, neatkarīgi no tā, vai jums tiek lūgta papildu atļauja, tīmekļa vietnes izmantošanai. Iepazīšanās ar šo konfidencialitātes politiku ir tikai Jūsu atbildība.

1. Informācija kuru mēs vācam

1.1. Izmantojot tīmekļa vietni, Jūs varat pieņemt lēmumu par attiecīgas, Jūsu personīgās, informācijas sniegšanu mums, aizpildot tiešsaistes formas, reģistrējoties mūsu saitā, veicot pasūtījumus, vēršoties pie mums u.t.t. Personīgās informācijas veidi, kādu Jūs varat mums sniegt, var būt bez ierobežojumiem kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefona numurs), lietotājvārds un personīgās vēlmes, intereses un dažādu produktu un pakalpojumu izmantošana, uzturot komunikāciju ar mums. Lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnei, jums nav jānorāda iepriekšminētā personīgā informācija, bet tādā gadījumā Jums var nebūt pieejamas dažas funkcijas.

1.2. Tiklīdz jūs apmeklējat vietni, mēs varam automātiski saņemt noteiktu informāciju, ko var izmantot, lai jūs identificētu, piemēram, jūsu domēna numuru, Jūsu datora IP adresi, Jūsu izmatotās pārlūkprogrammas veids, operētājsistēmas un platformas tehniskā informācija, ģeolokācijas informācija saita apmeklēšanas laikā (ilgums, populārākie produkti, lapas reakcijas laiks, meklēšanas ceļi, kā arī informācija par pakalpojuma izmantošanas laiku, biežumu un metodi utt.). Mēs varam izmantot šādu informāciju atsevišķi vai apkopotā veidā, lai tehniski pārvaldītu mūsu tīmekļa vietni, analītiskās sistēmas izsekošanai, izpētei un izstrādei. Mērķis tādai apstrādei ir mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu monitorings un darbības uzlabošana.

2. Personas datu apstrāde

Mēs aizsargājam jūsu datus, ierobežojot piekļuvi jūsu datiem tikai personām, kurām ir jābūt piekļuvei tiem, lai veiktu vai veicinātu darījumus starp jums un mums, vai personām, kurām citādi ir jāveic šajā sadaļā aprakstītās darbības.

2.1. Mēs varam apstrādāt Jūsu personas informāciju, kas norādīta Jūsu profilā mūsu tīmekļa vietnē. Profila dati var ietvert Jūsu vārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi, profila attēlu, dzimumu, ģimenes stāvokli, intereses un hobijus, informāciju par izglītību un darba vietu. Mēs apzināti apkopojam informāciju par personām, jaunākām par 18 gadiem. Profila dati var būt apstrādāti, lai Jums nodrošinātu iespēju izmantot un monitorēt mūsu tīmekļa vietni, lai izveidotu Jūsu personīgo profilu un vadītu to, piedāvātu mūsu pakalpojumus tīmekļa vietnes darbības laikā, mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu drošības nodrošināšana, datu rezerves uzglabāšana un saziņa ar Jums. Šīs apstrādes mērķis ir piemērota mūsu biznesa un tīmekļa vietnes administrēšana.

2.2. Izmantojot mūsu pakalpojumu, mēs varam apstrādāt publicējamo informāciju mūsu tīmekļa vietnē. Publicējamie dati var būt apstrādāti ar mērķi atļaut vai vadīt tos ar mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu palīdzību. Šīs apstrādes mērķis ir piemērota mūsu biznesa un tīmekļa vietnes administrēšana.

2.3. Mēs varam apstradāt informāciju pēc Jūsu pieprasījuma par precēm un pakalpojumiem. Pieprasījuma dati var tikt apstrādāti ar pārdošanas un mārketinga mērķi atbilstošām precēm un/vai pakalpojumiem pēc atsevišķa Jūsu pieprasījuma. Šīs apstrādes mērķis ir piemērota mūsu biznesa un tīmekļa vietnes administrēšana.

2.4. Mēs varam apstrādāt informāciju, kas saistīta ar attiecībām ar klientiem, tostarp klientu kontaktinformāciju. Informācija, kas saistīta ar attiecībām ar klientiem var ietvert tādu informāciju kā vārdu, darba vietu, amata vai nodarbošanos, kontaktinformāciju, informāciju, kas iegūta savstarpējās klienta un tīmekļa vietnes komunikācijas laikā. Klientu attiecību dati var tikt apstrādāti, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar klientiem, sazinātos ar klientiem, reģistrētu šādu saziņu, palīdzētu jums izvēlēties produktus un sniegtu jums ieteikumus, kā arī reklamētu mūsu produktus un pakalpojumus klientiem. Šīs apstrādes mērķis ir piemērota kientu attiecību administrēšana.

2.5. Mēs varam apstrādāt Jūsu sniegto informāciju ar mērķi Jūs pievienot pie mūsu elektroniskajoem vai informatīvajiem vēstulēm. Dati par ziņojumiem var tikt apstrādāti ar mērķi sūtīt Jums atbilstošus ziņojumus vai informatīvas vēstules, informāciju par mūsu produkciju, pakalpojumiem un reklāmas materiāliem. Šīs apstrādes mērķis ir mūsu tīmekļa vietnes piemērota administrēšana.

2.6. Papildinājumam pie mērķiem, kuriem mēs varam apstrādāt Jūsu personālos datus, jau izklāstītiem šajā nodaļā, mēs varam apstrādāt Jūsu personīgās informācijas datus, ja tāda apstrāde nepieciešama lai izpildītu juridisus pienākumus, saskaņā ar kuriem, mūsu pienākums ir to darīt, lai aizsargātu Jūsu vai citu personu inrereses

3. Jūsu personas datu uzrādīšana citām personām

3.1. Mēs nenododam, nepārdodam un nekādā citādā veidā neizpaužam personīgu informāciju, kuru mēs apkopojam, izņemot zemāk aprakstītos gadījumus. Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem, lai nodrošinātu to, kas aprakstīts šajā nodaļā.

3.2. Mēs varam izpaust Jūsu personīgos datus jebkuram mūsu kopīgās uzņēmuma grupas dalībniekam (t.i. meitas uzņēmumiem, holdinga kompānijām un visām tā meitas uzņēmumiem), ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā politikā paredzētajiem mērķiem un juridiskajam pamatam.

Mēs varam izpaust Jūsu personīgos datus mūsu pakalpojumu piegādātājam, kurš nodrošina pakalpojumus mūsu vārdā, pēc mūsu ieskatiem, apdrošinātājiem vai profesionālajiem konsultantiem, ja tas nepieciešams pamatoti, lai saņemtu atbilstošu apdrošināšanu, risku pārvaldība, Pakalpojumu nodrošināšanai un profesionālas konsultācijas saņemšanai
Mēs varam dalīties ar Jūsu personīgajiem datiem ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedalās mūsu biznesa procesos

Piemērs, kā mūsu pakalpojumu sniedzējs varētu izmantot personīgos datus:

 • Mēs nodoam Jūsu personīgo informāciju pakalpojuma sniedzējam, kurš palīdz mūsu darbībā, saistībā ar mārketingu un datu analīzi, lai ziņotu Jums un sniegtu rekomendācijas par mūsu produkciju t.sk. par izpārdošanām, speciālajiem piedāvājumiem, tīmekļa vietnes atjauninājumiem, reklāmu saturošu ziņojumu nosūtīšanai Jums.

Mūsu mārketinga un datu pakalpojumu nodrošinātāji ir “Google Analytics”, “Google Ads”, “Facebook Ads”, “Contact Form 7”, “AddThis”, “Microsoft Dynamics 365 Marketing”, “Sales Force” un citi. Mūsu pakalpojumu sniedzēju konfidencialitātes politika pieejama viņu tīmekļa vietnēs. Mēs neanalizējam šādu pakalpojumu sniedzēju darbību kā apdrošināšanas sniedzējus, profesionālo konsultāciju sniedzējus pirms personīgās informācijas izpaušanas vai izmatošanas, izņemot gadījumus, kad to paredz likumdošana, jebkurā gadījumā mēs nenesam nekādu atbildību par tādu pakalpojumu sniedzēju darbībām un/vai bezdarbību.

3.4. Papildus šajā sadaļā izklāstītajai konkrētajai informācijas atklāšanai mēs varam arī izpaust jūsu personisko informāciju, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, saskaņā ar kuru mums tas ir jādara, lai aizsargātu jūsu vai citu personu vitālās intereses. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības tiesvedībā, izmantojot administratīvo procesu vai strīda pirmstiesas izšķiršanu.

4. Jūsu personīgo datu nodošana uz ārvalstīm

4.1. Šajā nodaļā mēs sniedzam informāciju par gadījumiem, ja personīgie dati var tikt nodoti ārpus Ukrainas robežām.

4.2. Mēs varam nodot jūsu personas datus mūsu darījumu partneriem ārpus Ukrainas (ārvalstu attiecību struktūrām, kas saistītas ar personas datiem), lai sniegtu pakalpojumus mūsu vārdā un/vai izpildītu juridiskās prasības. Kas attiecas uz personas datu nodošanu ārvalstu struktūrām, tā tiks veikta saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem par atbilstošu personas datu aizsardzību attiecīgajos gadījumos, kas noteikti Ukrainas tiesību aktos vai Ukrainas starptautiskajos līgumos.

4.3. Mūsu tīmekļa vietne atrodas datu centros Kijevā, Ukrainā (hostinga pakalpojums: HOSTiQ). Ja dati tiek nodoti ārvalstu subjektiem, kas saistīti ar personas datiem, šādi dati tiks aizsargāti ar atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem un tikai tad, ja attiecīgā valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību gadījumos, kas noteikti Ukrainas tiesību aktos vai Ukrainas starptautiskajos līgumos.

4.4. Ja Jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni valstī, kas nav valsts, kurā atrodas mūsu serveris, saziņa starp mums var ietvert informācijas pārsūtīšanu pāri starptautiskajām robežām. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai citādi uzsākot elektronisko saziņu ar mums, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai. Pat ja jūsu jurisdikcijā nav tādi paši konfidencialitātes likumi kā jurisdikcijā, kurā atrodas serveris, mēs uzskatīsim, ka jūsu informāciju aizsargā šī konfidencialitātes politika

5. Ziņojumi un izsūtne

Aizpildot reģistrācijas formu saitā un atzīmējot pie reģistrācijas formas sastādīšanas grafiskā simbola laukā, kur tiek piedāvāts piekrist uz informācijas izsūtni un mārketinga ziņojumiem, kas satur informāciju par precēm un/vai pakalpojumiem, ar noradēm, par tādas piekrišanas noteikumiem (tālāk – ziņojums), Jūs devāt piekrišanu Jūsu kontaktinformācijas izmantošanai (e-pasta adrese, telefona numurs, citi abonenta identifikatori tīklā) lai sūtītu Jums ziņojumus (parakstīties uz izsūtni) no mums un tā pat no mūsu partneriem, daļēji, SI “Ukrainas Nacionālās medicīnas zinātņu akadēmijas Asins patoloģijas un transfūzijas medicīnas institūts”, PE “Infūzija” (tālāk – piekrišana).

Tālāku izmaiņu ieviešanas gadījumā politikā, mēs ziņosim Jums par tādām izmaiņām e-pasta vēstulē, kura adresi Jūs norādījāt pie reģistrēšanās.
Informatīvie un reklāmas sūtījumi tiek veikti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (parakstīšanos uz izsūtni), ko Jūs sniedzat, izmantojot vietni, reģistrējoties tiešsaistē, pasūtot preces un/vai izmantojot tīmekļa vietnes pakalpojumus, aizpildot atsevišķu parakstīšanās formu vai atsauksmju veidlapu.

Mēs varam jums nosūtīt informatīvus un reklāmas sūtījumus, kas satur informāciju par precēm un/vai pakalpojumiem, mārketingu, reklāmu un komerciāliem piedāvājumiem attiecībā uz šādām precēm un/vai pakalpojumiem.
Mēs veicam informatīvus, reklāmas, mārketinga sūtījumus uz e-pastu, izmantojot Viber vai citu viedierīces aplikāciju, īsziņu veidā.
Jūs varat atteikties no informatīvu un reklāmas paziņojumu saņemšanas (atteikties no izsūtnēm) un atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā bez maksas, vienkāršā un saprotamā veidā.

Kārtība kādā atteikties no ziņojumu saņemšanas:

 • E-pasta vēstules. Lai atteiktos no ziņojumu saņemšanas kas tiek sūtīti uz Jūsu e-pasta adresi, noklikšķiniet uz hipersaites “atteikties no ziņojumiem”, tā atrodas katra e-pasta vēstules beigās.
 • Viber izsūtnes vai citu mesendžeru izmantošana. Lai atteiktos no ziņojumu saņemšanas mobilajās aplikācijās (Viber u.c.) jūsu smartfonā, pašā lietojumprogrammā jāizvēlas kontakts, no kura saņemat ziņojumu no mums, noklikšķiniet uz “Detaļas” un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas “Saņemt ziņojumus”.
 • Ziņojumu saņemšana SMS. Lai atteiktos no ziņojumu saņemšanas SMS, lūdzu brīvā formā uzrakstiet uz e-pasta adresi info@emteko.com, savā vēstulē obligāti norādot savu telefona numuru, kuru Jūs vēlaties atslēgt no ziņojumu saņemšanas.

6. Personīgo datu saglabāšana un dzēšana

6.1. Šajā nodaļā aprakstīta personīgo datu uzglabāšanas un dzēšanas procedūras politika un kā tiek ievēroti un nodrošināti juridiskie pienākumi uzglabājot un dzēšot personas datus.

6.2. Mēs varam saglabāt jūsu personisko informāciju tikai tik ilgi, kamēr mums ir likumīgas intereses to darīt. Tiklīdz attiecīgie dati vairs nav nepieciešami, mēs dzēšam informāciju, kas var jebkādā veidā identificēt Jūsu personu, tomēr mēs varam glabāt anonimizētus datus, piemēram, analītiskiem vai pētnieciskiem mērķiem, bet tikai tādos gadījumos, ja tiek dzēsta ļoti personīga informācija par Jums.

6.3. Jūsu personas dati tiek glabāti vismaz 1 darba dienu pēc tam, kad esat devis savu piekrišanu šai konfidencialitātes politikai, un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma par abonēšanas atcelšanu vai datu dzēšanas pieprasījuma.

6.4. Neskatoties uz iepriekš minēto 6. nodaļā , mēs saglabājam Jūsu personas datus, ja tāda informācijas saglabāšana nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, saskaņā ar kurām mums ir pienākums to darīt, lai aizsargātu jūsu vai citu personu vitāli svarīgas intereses.

7. Izmaiņas un papildinājumi

7.1. Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt šo politiku, publicējot jaunu versiju mūsu tīmekļa vietnē.

7.2. Mēs varam, jebkurā laikā izmainīt vai papildināt esošo politiku, pēc mūsu ieskatiem. Tādas izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc ziņojuma publicēšanas par izmaiņām vai papildinājumiem tīmekļa vietnē. Mēs varam ziņot par izmaiņām konfidencialitātes politikā nosūtot Jums e-pasta vēstuli vai izmantojot citus saziņas veidus.
Turpinot lietot tīmekļa vietni, Jūs piekrītat konfedencialitātes politikas noteikumiem ar atbilstošām izmaiņān un papildinājumiem.

8. Jūsu tiesības un pienākumi

8.1. Šajā nodaļā mēs dosim Jums īsu ieskatu par Jūsu tiesībām pēc datu aizsardzības likumdošanas. Daļa tiesību ir komplicētas, un ne visas detaļas ir iekļautas mūsu palīdzībā. Tādejādi Jums ir jāiepazīstas ar atbilstošiem likumiem un regulējošo iestāžu norādēm, lai gūtu pilnīgu skaidrojumu pr tādām tiesībām.

8.2. Jums ir tiesības labot jebkuru nepareizu informāciju personas datos par Jums un ņemt vērā apstrādes mērķi, papildus informācijai, nepilnīgu Jūsu perosnas datu gadījumā.

8.3. Dažos gadījumos Jums ir tiesības izdzēst Jūsu personas datus bez kavēšanās. Uz tādiem gadījumiem attiecas:

 • Personas dati, kuri vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti vai ctādi apstrādāti;
 • Jūsu piekrišanas atcelšana, saskaņā ar datu apstrādi, kuriem nepiciešama Jūsu piekrišana;
 • Ja Jūs esat pret datu apstrādi, saskaņā ar likumdošanas normām par datu aizsardzību;
 • Nelikumīga personas datu apstrāde;
 • Tādos gadījumos pastāv datu dzēšanas izņēmumi.

Vispārēja izslēgšana nozīmē, ka datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu vārda brīvību un tiesības uz informāciju; juridisko saistību izpilde; juridisku iebildumu uzrādīšana, īstenošana vai aizstāvēšana.

8.4. Dažos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Šādiem gadījumiem atbilst:

 • Apstrāde tikusi veikta nelikumīgi, tomēr jūs nevēlaties, lai dati tiktu dzēsti;
 • Mums vairs nav nepieciešami personas dati mērķiem, kuriem tie tika vākti un apstrādāti, bet Jums nepieciešami personas dati uzrādīšanai, lai nodrošinātu likumīgu pretenziju realizēšanu;
 • Jūs esat pret tādu pretenziju apstrādei un pārbaudei;
 • Ja datu apstrāde ir bijusi ierobežota uz tā pamata, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus.

Neskatoties uz to mēs veiksim to apstrādi citos veidos:

 • Ar jūsu piekrišanu celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības;
 • Lai aizsargātu citu fizisku vai juridisku personu tiesības;
 • Citu iemeslu dēļ, kas saistīti ar svarīgām sabiedrības interesēm.

8.5. Lai palīdzētu Jums aizsargāt Jūsu privātumu:

 • Beidziet sesiju vietnē, kad esat beidzis to izmantot;
 • Sniedziet mums patiesu, precīzu un pilnīgu informāciju;
 • Neizmantojiet tīmekļa vietni, ja esat jaunāks par 18 gadiem;
 • Nesniedziet mums informāciju par citām personām, ja vien jums nav atļaujas to darīt.

8.6. Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par to, kādu informāciju mēs par Jums uzglabājam ieskaitot izmaiņas vai pieprasījumus dzēšanai, Jums ir tiesības iesniegt datu subjekta pieprasījumuJus to variet pieprasīt uz e-pasta adresi info@emteko.com. Lūdzam vērst Jūsu uzmanību uz to, ka mums būs jāizslēdz daļa no informācijas kā daļa no Jūsu pieprasījuma, piemēram citu personu konfedincialitātes aizsardzība, vai ja Jums ir likumīgas vai citas tiesības izslēgt tādu informāciju.

8.7. Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka Jūsu personīgās informācijas dzēšana, ierobežos iespēju sazināties ar mums piedāvājumu izteikšanai, kas savukārt ierobežos Jūsu iespēju izmantot šos piedāvājumus.

9. Sīkfaili

9.1. Sīkfaili – ir faili, kas satur identifikatoru (burtu vai ciparu kombināciju), ko nosūta interneta pārlūkprogrammas interneta serveris un saglabā pārlūkprogrammā. Pie tam identifikators tiek nosūtīts atpakaļ uz serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa serverī lapu.

9.2. Sīkfaili var būt “pastāvīgi” vai “sesijas”. Pastāvīgie sīkfaili uzglabājas pārlūkprogrammā un ir derīgi līdz derīguma termiņa beigām, ja vien tie nav dzēsti pirms šī datuma; Sesijas sīkfaili pārstāj darboties pēc lietotāja sesijas beigām un pārlūkprogrammas aizvēršanas

10. Mūsu izmantotie sīkfaili

10.1. Mēs izmatojam sīkfailus sekojošiem mērķiem:

 • Autentifikācija – izmantojam sīkfailus Jūsu identifikācijai pie pārlūkprogrammas apmeklējuma un tās izmantošanas laikā;
 • Statuss – mēs izmatojam sīkfailus, lai palīdzētu noteikt, vai Jums ir izdevies ielogoties mūsu pārlūkprogrammā ar savu lietotājvārdu;
 • Personalizācija – mēs izmatojam sīkfailus, lai glabātu informāciju par izvēlēm un lai personalizētu pārlūkprogrammu Jūsu vajadzībām;
 • Drošība – mēs izmantojam sīkdatnes kā daļu no lietotāja konta aizsardzības, tostarp, lai novērstu neatļautu pieteikšanās datu izmantošanu un aizsargātu mūsu vietni un pakalpojumus kopumā;
 • Reklāma – mēs izmatojam sīkfailus, lai rādītu reklāmu, kas varētu ieinteresēt Jūs;
 • Analītika – Mēs izmantojam sīkfailus, lai analizētu mūsu pārlūkprogrammas pakalpojumu efektivitāti;
 • Piekrišana – mēs izmantojam sīkfailus, lai saglabātu jūsu sīkfailu izvēles lielākiem mērķiem.

11. Sīkfaili, kurus izmanto mūsu pakalpojumu sniedzēji

11.1. Mūsu pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkfailus un tie var uzglabāties Jūsu datorā tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

11.2. Mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas analīzei mēs izmantojam “Google Analitycs”. “Google Analytics” vāc informāciju ar sīkfailu palīdzību par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem. Savāktā informācija, saistībā ar mūsu tīmekļa vietni, tiek izmantota, lai varētu veikt atskaiti par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Google konfedencialitātes politika ir pieejam šajā saitē.

11.3. ”Analytics” sīkfaili palīdz mums saprast, cik apmeklētāji ir mūsu tīmekļa vietnei, cik reizes tīmekļa tiek apmeklēta kā arī cik reizes ir apskatītas noteiktas mūsu tīmekļa vietnes lapas. Neskatoties uz to, ka analītiskie sīkfaili ļauj mums vākt noteiktu informāciju par Jūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu, mēs nevaram izmantot to, lai uzzinātu Jūsu datus, piemēram vārdu vai adresi.

12. Sīkdatņu pārvaldīšana

12.1. Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkfailus no mūsu tīmekļa vietnes, Jūs varat izmainīt uzstādījumus Jūsu pārlūkprogrammā un sīkfaili vairs netiks pieņemti. Ja Jūs pieņemsiet šādu izvēli, lūdzu pievērsiet uzmanību, ka tīmekļa vietne nefunkcionēs kā iepriekš.

12.2. Visas populārās pārlūkprogrammas (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Samsung Internet, Opera) ļauj izmainīt sīkfailu uzstādījumus tādā veidā, lai neiekļautu tos nekādos Jūsu apmeklējamos saitos. Jūs varat atrast informāciju par sīkfailu atslēgšanu pamata pārlūkprogrammās nodaļā “Kā pārvaldīt sīkfailus”, daļēji tīmekļa vietnē Office.

13. Saziņai ar mums

Personas datu apstrādes jautājumos, lūdzu vērsieties:

Tālr.: +371 246 03 099

E-mail: info@emteko.com

Priecāsimies Jūs sveicināt! Mēs ļoti novērtējam jūsu viedokli, komentārus vai ieteikumus – tie palīdz mums uzlabot mūsu darba kvalitāti.

Šodienas Politika rediģēta uz 12.09.2022.